5640 Vermogensheffingen van vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Algemeen
Uitgesloten
ESR-code: 56.40
Naam: Vermogensheffingen van vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Onder de ESR-code 56.40 worden de vermogensheffingen geboekt betaald door vzw’s ten behoeve van de gezinnen.

Periodieke vermogensheffingen worden verondersteld aangerekend te worden op het inkomen en worden dus beschouwd als inkomensoverdracht (groep 37).