6926 Kapitaaloverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap

Algemeen

ESR-code: 69.26
Naam: Kapitaaloverdrachten van de Duitstalige Gemeenschap

Ontvangsten komende uit kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen worden geboekt in groep 69. De structuur van deze groep is gelijk aan die van de groep 65.