494 Inkomensoverdrachten van de federale overheid

Algemeen
Aantekeningen
ESR-code: 49.4
Naam: Inkomensoverdrachten van de federale overheid

Onder de economische code 49.40 boekt men de ontvangsten uit lopende overdrachten geïnd door de gemeenschappen, de gewesten of de gemeenschapscommissies, komende van de federale overheid.

De economische codes 49.41 tot 49.43 uit de economische classificatie van maart 2009 bestaan niet langer.