6622 Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen

Algemeen
ESR-code: 66.22
Naam: Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen
Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht binnen een institutionele groep worden geboekt in groep 66. De structuur van de groep 66 is gelijk aan die van de groep 61.