761 Verkoop van gronden

Algemeen

ESR-code: 76.1
Naam: Verkoop van gronden in het binnenland

Deze subgroep wordt opgesplitst onder de codes 76.11 (binnen de overheidssector) en binnen 76.12 (andere sectoren dan de overheidssector).