892 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 89.2
Naam: Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen

Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen worden geboekt onder de economische code 89.20.