8915 Kredietaflossingen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid

Algemeen

ESR-code: 89.15
Naam: Kredietaflossingen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid