881 Kredietaflossingen door het buitenland

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 88.1
Naam: Kredietaflossingen door het buitenland

Onder subgroep 88.1 boekt men kredietaflossingen door het buitenland.

Deze groep wordt opgesplitst over de economische codes 88.11 tot 88.17:

  • 88.11: door EU-instellingen;
  • 88.12: door EU-lidstaten (overheden);
  • 88.13: door EU-lidstaten (niet-overheden);
  • 88.14: door internationale andere dan EU instellingen;
  • 88.15: door landen andere dan EU-lidstaten (overheden);
  • 88.16: door landen andere dan EU-lidstaten (niet-overheden);
  • 88.17: terugbetaling van de EU in het kader van de uitgaven geprefinancierd door de entiteit.