3770 Andere verplichte bijdragen

Algemeen

ESR-code: 37.70
Naam: Andere verplichte bijdragen

Onder de code 37.70 worden de bijdragen of directe belastingen geboekt andere dan deze die vallen onder de economische codes 37.10 tot 37.60.