6811 Investeringsbijdragen van provincies

Algemeen

ESR-code: 68.11
Naam: Investeringsbijdragen van provincies

Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht van de lokale overheden worden geboekt in groep 68. De structuur van de groep 68 is gelijk aan die van de groep 63.