611 Vervoer, verplaatsing en catering eigen personeel

Algemeen

De rubriek 611 Vervoer, verplaatsing en catering eigen personeel omvat de vergoedingen of terugbetalingen van kosten die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie zoals reis- en verblijfkosten, kilometervergoedingen, maaltijdvergoedingen en terugbetaling restaurantonkosten. Deze rubriek omvat eveneens de catering, die ter beschikking gesteld wordt van het eigen personeel.

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen