653 Discontokost op vorderingen (+)

Algemeen

Toepassingsgebieden: