693000 Over te dragen netto resultaat

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: