612030 Stoom

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 612030 Stoom omvat de uitgaven m.b.t. de nutvoorziening stoom voor verwarming of aandrijfkracht.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

612030

X

440000

X

Ingesloten:
  • Facturen voor de aankoop van stoom voor verwarming.
Uitgesloten:
  • Facturen voor de aankoop van aardgas (612010)
  • Facturen voor aankoop van elektriciteit (612020)
  • Facturen voor de aankoop van stookolie (612040)