642000 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Negatieve ontvangsten die moeten gecorrigeerd worden in het kader van de 6de Staatshervorming gebeuren niet via deze rekening. Er wordt verwezen naar de economische rekening 740100.

 

Link met andere rekeningen

400xxx: Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar
413xxx: Overige vorderingen (omvat te ontvangen subsidies, dotaties, toelagen en soortgelijke)
416xxx: Diverse vorderingen
407000: Dubieuze handelsvorderingen
417xxx: Overige dubieuze vorderingen
409000: Geboekte waardeverminderingen op handelsvorderingen
419xxx: Geboekte waardeverminderingen – overige vorderingen

Link naar proces (vooral voor specifieke processen)

Zie proces Dubieuze Debiteuren: : https://fb.vonet.be/vorderingen

ER

Dt

Ct

642000

X

4xxxxx

x