630400 Afschrijvingen op installaties voor exploitatie

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: