664 Andere niet-recurrente bedrijfskosten

Algemeen
Voorbeeld(en)

Toepassingsgebieden:

Uitgesloten:
  • Nalatigheidsintresten (rekening 650115)