611310 Verblijfkosten buitenland

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 611310 Verblijfkosten buitenland omvat de terugbetalingen van verblijfkosten in het buitenland die de werknemers hebben gemaakt bij de uitoefening van hun functie op voorlegging van een bewijsstuk (factuur overnachting).

Deze rekening omvat eveneens het organiseren van gemeenschappelijk verblijf (hotelkosten) voor het eigen personeel in het buitenland.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

611300

X

4xxxxx

X

 

Ingesloten:
  • Hotelkosten voor eigen personeel in het buitenland
  • Restaurantkosten waar een overnachting aan verbonden is in het buitenland (indien niet uitgesplitst weergegeven op de factuur).
  • Organiseren van een meerdaags verblijf met overnachting in het buitenland voor deelname aan seminarie, teamdag, studiedag, buitenlandse zendingen … voor het eigen personeel indien dit niet vervat zou zitten in een globale factuur van een organisatie die dergelijke events organiseert.
Uitgesloten:
  • Verblijfkosten eigen personeel binnenland (rekening 611300)
  • Terugbetaling van reis- en verblijfkosten van derden (aan te rekenen op de overeenstemmende hoofdrekening als bijkomende kost)
  • Betaling van reis- en verblijfkosten voor derden (613550)
  • Maaltijdvergoedingen buitenland (611410)
  • Zakendiners (613540)
  • Forfaitaire maaltijdvergoedingen (rekening 623400)
  • Ticket restaurantkosten eigen personeel (rekening 611420)