610400 Reis- & bijstandsverzekering

Algemeen
Bijkomende informatie
Voorbeeld(en)

De economische rekening 610400 Reis- & bijstandsverzekering omvat de kost van de verzekering voor ziekte, ongeval, medische kosten, pannes, ongemakken, bijstand, annulatie, e.d. voor personeelsleden of derden op dienstreis.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

610400

X

440000

X

Ingesloten:
  • Bijdrage pechbijstand dienstvoertuigen = reis- en bijstandsverzekering (Touring, VAB)
  • Premies voor de reis- en bijstandsverzekering voor personeelsleden in opdracht in het buitenland
  • Premies voor de verzekering lichamelijke ongevallen – tijdens de verplaatsing en de duur van de reis naar het buitenland
  • Bagageverzekering (bij buitenlandse zending)
  • Annulatieverzekering (bij buitenlandse zending)
  • Ziekte- en ongevallenverzekering voor niet-personeelsleden in opdracht in het buitenland (minis-ters, journalisten, gasten, aangestelden, vrijwilligers,…).
Uitgesloten:
  • Autoverzekering (610300)
  • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt aan derden door een fout) (610100)
  • Extra verzekering lichamelijke ongevallen buiten het kader van een buitenlandse dienstreis (610900)