655000 Niet gerealiseerde wisselverliezen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 655000 Niet gerealiseerde wisselverliezen omvat de negatieve resultaten uit de omrekening van vreemde valuta op inventarisdatum. Het betreft wijzigingen van de waarde van een vordering of schuld als gevolg van waardering of inventarisopname.

De koers op het ogenblik van de transactie en de koers op het einde van het boekjaar kunnen verschillen. Deze verschillen kunnen zowel positief als negatief zijn. Negatieve verschillen worden omwille van het voorzichtigheidsprincipe ten lastte genomen van het resultaat en komen terecht op de rekening 655000 Niet gerealiseerde wisselverliezen.

Opmerking: bovenstaande vermelde omrekeningsverschillen mogen ook opgenomen worden onder een andere post van de resultatenrekening indien ze hiermee specifiek verbonden zijn (K.B. 30 januari 2001).

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER

ER omschrijving

Dt

Ct

655000 Niet gerealiseerde wisselverliezen

X

440xxx Leveranciers op ten hoogste een jaar

X

Uitgesloten:
  • Gerealiseerde wisselkoersverliezen (654000)
  • Positieve resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (755000)