637100 Voorzieningen voor milieuverplichtingen – besteding en terugneming (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: