610900 Andere verzekeringen

Algemeen
Bijkomende informatie
Voorbeeld(en)

De economische rekening 610900 Andere verzekeringen omvat de kost van de verzekering die NIET ondergebracht kan worden in de overige rekeningen 610xxx.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

610900

X

440000

X

Ingesloten:
 • Verzekering installatieproeven
 • Verzekering (uitgeleende) kunstwerken en transport van de kunstwerken
 • Verzekering (tegen diefstal) bedrijfsmaterieel / inhoud brandkasten
 • Verzekering (alle risico’s) ingehuurd materiaal
 • Verzekering permanent verblijf van voorwerpen
 • Verzekering van tentoonstellingen
 • Verzekering alle risico’s zwakstroom / electronica
 • Verzekering machinebreuk
 • Verzekering special events / eigen activiteiten (teamdag) / stand
 • Verzekering gewaarborgd wonen
 • Premies arbeidsongevallen (bediendenpersoneel, gesco werknemers, werkliedenpersoneel, monitoren, promotoren, topsporters, paramedisch personeel,…)
 • Verzekering elektrische fietsen (Omnium + lichamelijke ongevallen)
 • Verzekering pleziervaartuigen
 • Verzekering paarden
 • Specifieke ongevallenverzekering personeel buiten het kader van een buitenlandse dienstreis
 • Bestuurdersaansprakelijkheid: verzekering voor bestuurders van een vennootschap in geval van onrechtmatige daad (bv. het niet tijdig aangeven van een faillissement of grove disinteresse voor de belangen van de schuldeisers)
 • Aanvullende verzekering geneeskundige zorg
Uitgesloten:
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt aan derden door een fout) (610100)
 • Verzekering onroerende goederen, brandverzekering (610200)
 • Verzekering motorrijtuigen (610300)
 • Reis- en bijstandsverzekering (610400)
 • Premies voor de verzekering van personeelsleden op zending (naar het buitenland) (rekening 610400)
 • Hospitalisatieverzekering (623800)
 • Groepsverzekering (622000)