620020 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – eindejaarspremies

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620020 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – eindejaarspremiesomvat de bruto eindejaarstoelage van de bestuurders of zaakvoerders.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620020 Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – eindejaarspremie

X

621000 RSZ werkgever

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

454000 RSZ en andere sociale lasten

X

457000 Eindejaarstoelage

X

 

Uitgesloten:
  • Bestuurders of zaakvoerders: brutolonen – weddes (zie rekening 620000)
  • Bestuurders of zaakvoerders: brutoloon – vakantiegeld (zie rekening 620010)