620110 Directiepersoneel: brutoloon – vakantiegeld

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 620110 Directiepersoneel: brutoloon – vakantiegeld omvat het bruto vakantiegeld van het directiepersoneel.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan rekeningen onder de rubriek 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten.

ER ER omschrijving Dt Ct
620110 Directiepersoneel: brutoloon – vakantiegeld

X

453000 Ingehouden voorheffingen

X

456100 Vakantiegeld

X

Uitgesloten:
  • Directiepersoneel: brutolonen – Weddes (zie rekening 620100)
  • Directiepersoneel: brutoloon – eindejaarspremies (zie rekening 620120)