643100 Werkingssubsidies en soortgelijke buiten de Vlaamse consolidatiekring

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De rekening 643100 Werkingssubsidies en soortgelijke buiten de Vlaamse consolidatiekring omvat volgende elementen:

  • Exploitatiesubsidies (ESR 31)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen (ESR 33)
  • Inkomensoverdrachten aan gezinnen (ESR 34)
  • Inkomensoverdrachten aan het buitenland (ESR 35)
  • Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen (ESR 42)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan lokale overheden (ESR 43)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs (ESR 44)
  • Inkomensoverdrachten (werkingssubsidies en premies) aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) (ESR 45)

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: