614 Beschikbaarheidsvergoedingen

Algemeen

De rubriek 614 Beschikbaarheidsvergoedingen omvat de vergoedingen die betaald worden aan de private partner voor het ter beschikking stellen van activa die in het kader van gezamenlijke projecten van publieke en privaatrechtelijke partijen worden gerealiseerd om een meerwaarde voor alle betrokken partijen tot stand te brengen.

Toepassingsgebieden:

  • Vlaamse Gemeenschap
  • Rechtspersonen