643200 Kapitaaloverdrachten en overige binnen de Vlaamse consolidatiekring

Algemeen

De rekening 643200 Kapitaaloverdrachten en overige binnen de Vlaamse consolidatiekring omvat volgende elementen:

 • Investeringsbijdragen (kapitaalstoelagen) aan de institutionele overheid (ESR 61.11)
 • Overige kapitaaloverdrachten (kapitaalstoelagen) aan de institutionele overheid (ESR 61.12)
 • Investeringsbijdragen (kapitaalstoelagen) aan niet-organieke begrotingsfondsen (ESR 61.21)
 • Overige kapitaaloverdrachten (kapitaalstoelagen) aan niet-organieke begrotingsfondsen (ESR 61.22)
 • Investeringsbijdragen (kapitaalstoelagen) aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ESR 61.31)
 • Overige kapitaaloverdrachten (kapitaalstoelagen) aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ESR 61.32)
 • Investeringsbijdragen (kapitaalstoelagen) aan administratieve openbare instellingen (ESR 61.41)
 • Overige kapitaaloverdrachten (kapitaalstoelagen) aan administratieve openbare instellingen (ESR 61.42)
 • Investeringsbijdragen (kapitaalstoelagen) aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid (ESR 61.51)
 • Overige kapitaaloverdrachten (kapitaalstoelagen) aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid (ESR 61.52)
 • Investeringsbijdragen (kapitaalstoelagen) aan vzw’s van de overheid (ESR 61.61)
 • Overige kapitaaloverdrachten (kapitaalstoelagen) aan vzw’s van de overheid (ESR 61.62)
 • Investeringsbijdragen (kapitaalstoelagen) aan andere eenheden van de overheid (ESR 61.71)
 • Overige kapitaaloverdrachten (kapitaalstoelagen) aan andere eenheden van de overheid (ESR 61.72)

Toepassingsgebieden: