612050 Brandstof voor vervoermiddelen

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 612050 Brandstof voor vervoermiddelen omvat de uitgaven m.b.t. de aankoop van brandstof voor dienstwagens, leasingvoertuigen, schepen, landbouwvoertuigen en dergelijke meer.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

612050

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
  • Facturen voor de aankoop van benzine, diesel, LPG, CNG
  • Facturen voor het opladen van elektrische voertuigen aan een laadpaal (inclusief abonnementskost)
Uitgesloten:
  • Facturen voor de aankoop van stookolie (612040)