663000 Minderwaarden op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: