643600 Loonkosten onderwijzend personeel

Algemeen
Boeking(en)

In de rekening 643600 Loonkosten onderwijzend personeel worden volgende elementen opgenomen:

    • Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel, betaald aan provincies
    • Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel, betaald aan gemeenten
    • Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel, betaald aan lokale overheden
    • Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel, betaald aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs
    • Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid

 

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

643600

X

640610

X

640620

X

453000

X

454000

X

454300

X

455000

X

459000

X