657900 Diverse financiële kosten

Algemeen
Voorbeeld(en)

De economische rekening 657900 Diverse financiële kosten omvat alle andere kosten die verbonden zijn aan financiële verrichtingen andere dan schulden met uitzondering van bankkosten, negatieve kasverschillen en toegekende financiële kortingen.

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden:

 • Ingesloten:
  • Intresten door vonnis of dading
  • Moratoire intresten
  • Vergoedende of compensatoire intresten
  • Gerechtelijke intresten
  • Nalatigheidsintresten op onroerende voorheffing