611420 Catering/restaurantkosten voor eigen personeel

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 611420 Catering/restaurantkosten voor eigen personeel omvat de kosten voor catering tijdens meetings, werklunches, ed. alsook de restaurantkosten die bewezen kunnen worden aan de hand van een ticket.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

611420

X

4xxxxx

X

Ingesloten:
 • Catering (tijdens recepties) voor eigen personeel verzorgd door DAB Catering of externen
 • Maaltijden, broodjes, koffiekoeken tijdens vergaderingen
 • Restaurantkosten eigen personeel die bewezen kunnen worden aan de hand van een ticket
 • Aankoop van drank, waterflessen, bidons voor drinkfontein en andere vormen voor de levering van drinkwater, … voor eigen personeel, niet bestemd voor doorverkoop
 • Aankoop van CO2 patronen voor de aanmaak van koolzuurhoudende dranken voor eigen personeel, niet bestemd voor doorverkoop
 • Maaltijden en drank tijdens teambuilding, afdelingsdag indien dit niet vervat zou zitten in een globale factuur van een organisatie die dergelijke events organiseert.
 • Maaltijden tijdens opleidingen van eigen personeel
 • Aankoop van voeding, drank, koffie, fruit en versnaperingen voor eigen personeel, niet bestemd voor doorverkoop
 • Kosten voor deelname van eigen personeel aan een externe receptie
 • Tabak, sigaretten, snoep voor jongeren in de gemeenschapsinstellingen (Fonds Jongerenwelzijn)
 • Schoolmaaltijden voor jongeren in de gemeenschapsinstellingen (Fonds Jongerenwelzijn)
Uitgesloten:
 • Aankoop van producten (drank, wafels,….) om door te verkopen (604000)
 • Maaltijdvergoedingen binnenland, op basis van het aantal gepresteerde uren (611400)
 • Maaltijdvergoedingen buitenland, op basis van het aantal gepresteerde uren (611410)
 • Huur van een vergaderzaal (615000)
 • Huur van een waterfontein/watercooler (615200)
 • Aankoop van manden, geschenken en dergelijke (boeking op de gepaste economische rekening conform de aard van het goed eventueel aangevuld met kostensoort ‘relatieschenken’)
 • Terugbetaling van maaltijden aan derden (aan te rekenen op de overeenstemmende hoofdrekening als bijkomende kost)
 • Betaling van maaltijden voor derden/zakendiners met derden (613540)
 • Forfaitaire maaltijdvergoedingen (623400)
 • Chocolade figuren (bv. sint of Pasen) (612390)