633100 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar – terugneming (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: