616900 Onderhoud en herstellingen andere

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 616900 Onderhoud en herstellingen andere omvat de kosten m.b.t. onderhoud- en herstellingswerken uitgevoerd door externe firma’s die we niet kunnen toewijzen aan een van de voorgaande rubrieken van onderhoud en herstellingen.

 

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

616900

X

440000

X

Ingesloten:
  • Controle en onderhoud brandblusapparaten
  • Controle en onderhoud reddingsvesten
  • Onderhoud en herstellingen klein materiaal
  • Onderhoud en herstellingen sportmateriaal
  • Onderhoud en herstellingen kunstwerken
  • Onderhoud AED toestellen