624000 Bestuurders of zaakvoerders onder dienstcontract: ouderdoms- en overlevingspensioenen

Algemeen
Bijkomende informatie
Boeking(en)

De economische rekening 624000 Bestuurders of zaakvoerders onder dienstcontract: Ouderdoms- en overlevingspensioenen omvat het ouderdoms- en overlevingspensioen van bestuurders of zaakvoerders onder dienstcontract.

ESR-classificatie:

Link met andere rekeningen

Bovenstaande rekening is gelinkt aan de rekening 455000 Bezoldigingen.

ER ER omschrijving Dt Ct
624000 Bestuurders of zaakvoerders onder dienstcontract:
Ouderdoms- en overlevingspensioenen

X

455000 Bezoldigingen

X