613380 Kosten internationale invorderingsbijstand

Algemeen
Aantekeningen
Boeking(en)

De economische rekening 613380 Kosten internationale invorderingsbijstand omvat de kosten betreffende internationale invorderingsbijstand op basis van de richtlijn 2010/24/EU daterend 16/03/2010 van de Raad van de Europese Unie betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen.

Er dient opgemerkt dat het gebruik van een overheidsopdracht niet noodzakelijk de kwalificatie als staatssteun (subsidie) weerhoudt.

ER

Dt

Ct

613380

X

4XXXXX

X