613390 Andere dienstverlening en onkosten vergoedingen derden excl. Consultancy opdrachten

Algemeen
Boeking(en)
Voorbeeld(en)

De economische rekening 613390 Andere dienstverlening en onkosten vergoedingen derden excl. consultancy opdrachten omvat de kost betaald aan een persoon, instantie, onderneming voor het leveren van een dienst of een pakket aan diensten die niet ondergebracht kunnen worden onder een andere rekening van de rubriek 61 exclusief consultancyopdrachten.

Toepassingsgebieden:

ER

Dt

Ct

613390

X

4XXXXX

X

 

Ingesloten:
 • Technische keuring (van installaties en machines voor exploitatie, auto’s, …)
 • Keuring stookolietank
 • Keuring van alarmcentrale
 • Het laten aanbrengen van logo’s of verplichte signalisatie op voertuigen
 • Plaatsing van een SMM memorykaart voor strooiwagens
 • Erelonen en aanverwante kosten voor veiligheidscoördinator
 • Kosten voor inhuren van Rode Kruis tijdens een evenement of prijsuitreiking
 • Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten betaald aan boekhouder of accountants
 • Erelonen van revisoren bij de (periodieke) controle van de rekeningen, kosten voor de uitvoering van doorlichtingen
 • Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten betaald aan deskundigen
  • Opmaken van technische verslagen
  • Opmaken van een asbestinventaris
  • Gebruikerstevredenheidsonderzoeken
  • Expertise-opdrachten in het kader van (schade) dossiers
  • Business analyse rampenschade
  • Archeologische begeleiding
  • Staalanalyse twijgen en takken
  • Opmaak van een vademecum voor beheer en invasieve uitheemse planten
  • Opmaak van nood- en evacuatieplan
 • Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten veiligheidscoördinator, bv. risico analyse, opmaken van technische verslagen, …
 • Honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten landmeters, bodemanalyse , onderzoek en afleveren van attesten, evaluatie en opmaak van een bermbeheerplan, …
 • Datavernietiging, vernietiging van documenten, vernietiging van CD, DVD
 • Wasserij, bv. kledij, bedlinnen, …
 • Druk- en kopieerwerk [*]
 • Kosten gemaakt voor verhuizing
 • Takeling en stalling van auto’s
 • Hoefsmid
 • Vertelfestival indien beschouwd als animatie
 • Vlaamse infolijn
 • Zoomit
 • Aansluitingskosten elektriciteit, aardgas,… behalve indien ze deel uitmaken van een investering en bijgevolg geactiveerd dienen te worden
 • Kilometerheffing vrachtwagens

[*] Bij gemengde opdrachten die zowel betrekking hebben op diensten als op leveringen, wordt het hoofdvoorwerp bepaald op basis van de hoogste waarde van de geraamde waarden van de respectieve leveringen of diensten.

Uitgesloten:
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor advocaten (613310)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor notarissen (613311)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor gerechtsdeurwaarders (613312)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor architecten (613313)
 • Erelonen, honoraria, vergoedingen en aanverwante kosten voor medisch personeel (613314)
 • Alle vergoedingen voor sprekers, bv. notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, architecten, medisch personeel, veiligheidscoördinator, brandweer, … voor geven van toespraken op seminaries, symposia, … toegankelijk voor eigen personeel en derden (613320)
 • Vergoeding betaald aan lesgevers voor het geven van opleidingen (613320 of 613440)
 • Vergoedingen voor gidsen (613320)
 • Vergoedingen voor tolken en vertalers (613330)
 • Inhuren van een bewakingsagent (613340)
 • Dienstverlening ICT (613360)
 • Vergoedingen voor werkvergaderingen, zitpenningen en andere presentiegelden (613400)
 • Alle vergoedingen voor sprekers, bv. notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, architecten, medisch personeel, veiligheidscoördinator, brandweer, …voor geven van toespraken op seminaries, symposia, afdelingsdagen, teamdagen… uitsluitend voor eigen personeel (613440)
 • Servicecontract en interventiecontract voor (brand)alarminstallatie (616000)
 • Kosten voor (dagelijkse) schoonmaak (613350)
 • Kosten voor het kuisen van ramen (613350)
 • Kosten voor het reinigen van tapijten, antivuilmatten (613350)
 • Kosten voor het ledigen van de hygiënische containers (613350)
 • Kosten gemaakt voor het ophalen en verwerken van afval (613350)
 • Verwerken en afvoeren van afval, bv. steengruis, puin, gras, … (613350)
 • Kosten gemaakt voor het beheer en de bewaking van de gebouwen (613340)
 • Ruimen septische putten (613350)
 • Restauraties van schilderijen, standbeelden (616900)
 • Vergoedingen en aanverwante kosten betaald aan consultancykantoren en studiebureaus voor ICT (613360) en Personeel
 • Vergoedingen en aanverwante kosten betaald aan consultancykantoren en studiebureaus voor personeel (613440)
 • Schaduwtol Liefkenshoektunnel (648000)
 • Catering voor externen (613540)
 • Keuring water (612000)
 • Keuring gas (612010)
 • Keuring elektriciteit (612020)
 • (doorgerekende) kosten voor het uitreiken van leurderskaarten (613430)
 • Vertelfestival indien beschouwd als spreker (613320)
 • Bijdrage pechbijstand dienstvoertuigen = reis- en bijstandsverzekering (Touring, VAB)