662110 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten – bestedingen (-)

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: