651 Waardeverminderingen op vlottende activa

Algemeen

Toepassingsgebieden: