72 Geproduceerde vaste activa (+)

Algemeen

Toepassingsgebieden: