715000 Wijzigingen in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop

Algemeen

ESR-classificatie:

Toepassingsgebieden: