748000 Verkregen kortingen en ristorno’s

Algemeen
Boeking(enà
Voorbeeld(en)

ER

Dt

Ct

61xxxx

x

44xxxx

x

748000

x

 

Ingesloten:
  • Korting: commerciële korting toegekend na facturatie van een bepaalde aankoop andere dan een handelsgoed
  • Ristorno:
    • prijsvermindering toegekend omdat de goederen (andere dan handelsgoederen) beschadigd, verkeerd of te laat geleverd werden, bv. korting op auto
    • (gedeeltelijke) terugbetaling van een verzekeringspremie
Uitgesloten:
  • Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten bij aankoop van handelsgoederen, zijnde de commerciële kortingen (608000)
  • Commerciële kortingen verleend op de verkoop van handelsgoederen (708000)
  • Toegekende financiële korting (657200);
  • Ontvangen financiële kortingen (756000)