1613 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 16.13
Naam: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland

Onder deze economische code wordt de verkoop geboekt van niet-duurzame goederen en diensten door de overheid aan het buitenland.

  • Terugbetaling door de Europese Unie van de kosten voor de inning van ontvangsten die de Belgische Staat voor rekening van de Unie int.