4924 Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

Algemeen
ESR-code: 4924
Naam: Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschap

Onder ESR-code 49.24 boekt men de ontvangsten uit inkomensoverdrachten geïnd door de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten of een Gemeenschapscommissie en komende van de Franse Gemeenschap.