26 Rente van overheidsvorderingen

Algemeen
Uitgesloten
Aantekeningen
ESR-code: 26
Naam: Rente van overheidsvorderingen

De renten die een subsector van de overheid ontvangt op beleggingen, worden geboekt onder de code 26.10, als de interestopbrengst voortkomt uit een andere sector dan de overheidssector, en onder de code 26.20, als die voortkomt uit een subsector van de overheid.

De rentestromen in verband met SWAPS.

Moment van boeking:

Volgens het ESR worden de rentelasten van leningen van de overheidsschuld (groep 21) alsook de renten van schuldvorderingen van de overheid (groep 26) geboekt op basis van de vastgestelde rechten. Indien op het vlak van de begroting de aanrekening gebeurt op basis van de vervallen renten, zal vervolgens een correctie moeten worden uitgevoerd in de economische hergroepering via de extra budgettaire verrichtingen, om rekening te houden met de vereisten van het ESR.

 

Voor de toepassing van het ESR 2010 werden de rentestromen in verband met SWAPS beschouwd als renten en geboekt in de economische groepen 21 (uitgave) of 26 (ontvangst). In het ESR 2010 worden deze stromen niet beschouwd als renten. Ze moeten worden geboekt onder de economische codes 81.70 (uitgaven) of 86.70 (ontvangsten).