897 Terugbetaling van voorschotten toegekend binnen de overheidssector

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 89.7
Naam: Terugbetaling van voorschotten toegekend binnen de overheidssector
In de subgroep 89.7 boekt men de terugbetaling van voorschotten toegekend binnen de overheidssector.
Het betreft facultatieve codes te gebruiken door de overheden die deze verrichtingen wensen te boeken in hun economische hergroepering.

De subgroep 89.7 wordt onderverdeeld in de volgende economische codes:

  • 89.71: binnen de institutionele groep;
  • 89.72: sociale zekerheid;
  • 89.73: lokale overheden;
  • 89.74: gesubsidieerd autonoom onderwijs;
  • 89.75: andere institutionele groepen.