47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen
Uitgesloten

ESR-code: 47
Naam: Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen
De inkomensoverdrachten die de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies van de socialezekerheidsinstellingen (sector S.13.14) krijgen, worden geboekt onder de groep 47. Deze inkomensoverdrachten zijn verdeeld over de economische codes 47.10 tot 47.80 naargelang van de aard van de overdracht.

  • Verminderingen van werkgeversbijdragen voor bepaalde specifieke doelgroepen (zie code 31.40).