69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

Algemeen

ESR-code: 69
Naam: Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

Ontvangsten komende uit kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen worden geboekt in groep 69. De structuur van deze groep is gelijk aan die van de groep 65.