4935 Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Algemeen
ESR-code: 49.35
Naam: Inkomensoverdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onder ESR-code 49.35 boekt men de ontvangsten uit inkomensoverdrachten geïnd door de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten of de Gemeenschapscommissies, komende van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.