4940 Inkomensoverdrachten van de Federale overheid

Algemeen
ESR-code: 49.40
Naam: Inkomensoverdrachten van de Federale overheid

Onder de economische code 49.40 boekt men de ontvangsten uit lopende overdrachten geïnd door de Gemeenschappen, de Gewesten of de Gemeenschapscommissies, komende van de Federale overheid.